Naše stanište

Jer briga o našoj životnoj sredini, je briga o nama samima

Šta je naše stanište?

Naše stanište je neformalna grupa mladih ljudi, sa područja Pomoravlja sa inicijativama u cilju zaštite i unapređivanja očuvanja lokalne životne sredine. Ukazujemo na trenutnu situaciju ekološkog stanja u okrugu, obaveštavamo zainteresovane o našem radu putem savremenih sredstava komunikacije, koristeći audio-vizeuelne sadržaje, organizujemo ekološke akcije i pozivamo Vas na učestvovanje u njima.

Dokumentacija i istraživački rad

Rado provodimo vreme u prirodi, ali volimo i tehnologiju. Dokumentujemo smetlišta, divlje deponije, izvore zagađenja i sve ekološke prekršaje.

Aktivizam

Kako skrenuti pažnju na ove probleme?
Organizujemo savremene akcije, radionice i takmičenja u prirodi i koristimo prikupljeni otpad da od njega stvorimo dela i strukture koja će biti korisna ili opominjati šta smo sve bacili.

Neformalno obrazovanje

Bolje sprečiti nego lečiti. Dobro smo umreženi sa svojim istomišljenicima i edukatorima oko ekoloških problema, čime se trudimo da edukujemo mlađe naraštaje i time pomognemo rešavanje problema.

Film: Divlje deponije u Pomoravlju

5k trka na Grzi (aftermovie)

30.11.2021.

Dobričevo - Ćuprija

Trenutna situacija sa terena

Volimo svoj kraj, neretko idemo u ribolov, na planinarnje, u boravak na nekom od obližnjih izletišta ili prelepih kulturnih sadržaja u prirodi, u našem okrugu. Kada već tu prolazimo i boravimo, želimo da i dokumentujemo zatečeno stanje. Počev od jeseni 2021. pravimo detaljnu mapu divljih deponija na našoj teritoriji i video-dokumentaciju istih.
Pogledajte i pošaljite nam predloge ako smo propustili neku!

Snimci sa terena

Od malih i velikih, iz žablje i/ili ptičje perspektive, tu smo, 10ak minuta našeg vremena, za infromisanost svih nas!

Nivo zagađenosti vazduha

Akcija čišćenja